Zprovozněné úseky
Úseky v realizaci
Předpoklad zahájení v roce 2019
Úseky ve výběrovém řízení