Zprovozněné úseky
Úseky v realizaci
Úseky v přípravě
Úseky ve výběrovém řízení