Telefonní číslo bezplatné asistenční služby ŘSD:
800 280 281

Aktuální denní omezení na D1

Úsek 04, EXIT 34 Ostředek – EXIT 41 Šternov

Vedení dopravy:

od 5. 7. 2017, 5:00 hod. do 4. 11. 2017

Ve směru na Brno bude provoz převeden přejezdem středního dělicího pásu (dále jen „SDP“) v km 33,880 – 34,000 ve dvou provizorních jízdních pruzích do protisměrného pásu dálnice; přejezdem SDP v km 38,760 – 38,940 bude převeden zpět do pravého pásu dálnice; v km 41,640 končí přechodné dopravní omezení.

V tomto směru je dále uzavřena nájezdová větev pravé poloviny MÚK Ostředek (km 34), tj. větev pro dopravu Benešov, Sázava (II/110) → Brno (D1). Objízdná trasa je vedena z MÚK Ostředek (km 34) v opačném směru (Praha) do MÚK Hvězdonice (km 29), kde je doprava svedena zpět na dálnici D1 ve směru Brno.

Ve směru na Prahu bude provoz převeden přejezdem SDP v km 41,560 – 41,440 ve dvou provizorních jízdních pruzích do protisměrného pásu dálnice; přejezdem SDP v km 38,940 – 38,760 bude převeden zpět do levého pásu dálnice; v km 33,780 končí přechodné dopravní omezení.

V tomto směru je dále uzavřena nájezdová a výjezdová větev levé poloviny MÚK Šternov (km 41), tj.

  • výjezdová větev pro dopravu Brno (D1) → Český Šternberk, Benešov, Divišov (I/111); objízdná trasa ve směru Český Šternberk je vedena již z MÚK Soutice (km 56) po silnici II/126, II/125 a III/11127 přes obce Trhový Štěpánov, Tehov a  Divišov (část Zdebuzeves); objízdná trasa ve směru Benešov a Divišov je vedena z MÚK Ostředek (km 34), přičemž směr Benešov je odtud značen dle trvalého dopravního značení a směr Divišov je veden v souladu s rozhodnutím Městského úřadu Benešov (č. j. MUBN/ 46235/2017/VÝST) po silnici II/110 směr Kozmice, odtud po silnici III/1107 a III/11010 přes obec Ostředek zpět na silnici II/113;
  • nájezdová větev pro dopravu Český Šternberk, Benešov, Divišov (I/111) → Praha (D1); objízdná trasa je vyznačena od křižovatky silnic II/111 a II/125 po silnici II/125 do MÚK Psáře (km 49), odkud je nájezd ve směru Praha umožněn.

Úsek 06, EXIT 49 Psáře – EXIT 56 Soutice

Vedení dopravy:

od 17. 6. 2017 do 22. 10. 2017

Ve směru na Prahu je provoz v km 56,800 sveden do dvou zúžených provizorních pruhů situovaných v oblasti pravého jízdního pruhu a zpevněné krajnice, poté je převeden přejezdem SDP v km 53,290 – 53,130 do protisměrného pásu dálnice, ve kterém je veden k přejezdu SDP v km 48,320 – 48,440, kterým je převeden zpět do levého pásu dálnice.

Je uzavřena výjezdová větev levé poloviny MÚK Psáře (EXIT 49), tj. větev Brno (D1) → Kolín, Kácov Vlašim (II/125).

Objízdné trasy jsou vedeny již z MÚK Soutice (EXIT 56), tj.
• ve směru Kolín je objízdná trasa vedena po silnici II/126, po které je dále značena trvalým dopravním značením (dále jen „DZ“),
• ve směru Kácov je objízdná trasa vedena po silnicích II/126 a II/125 přes Trhový Štěpánov a
• ve směru Vlašim je objízdná trasa značena trvalým DZ již z dálnice D1.

Ve směru na Brno je provoz v km 47,900 sveden do dvou zúžených provizorních pruhů situovaných v oblasti pravého jízdního pruhu a zpevněné krajnice, poté je převeden přejezdem SDP v km 53,290 – 53,130 do protisměrného pásu dálnice, ve kterém je veden k přejezdu SDP v km 56,377 – 56,497, kterým je převeden zpět do pravého pásu dálnice.

Je uzavřena výjezdová větev pravé poloviny MÚK Soutice (EXIT 56), tj. větev Praha (D1) → Trhový Štěpánov, Zruč n. Sázavou (II/126). Objízdné trasy jsou vedeny již z MÚK Psáře (EXIT 49). Ve směru Trhový Štěpánov a Zruč n. Sázavou je objízdná trasa vedena po silnici II/125 a II/126 po které je dále značena trvalým DZ.


Úsek 10, EXIT 75 Hořice – EXIT 81 Koberovice

Vedení dopravy:

od 11. 6. 2017, 22:00 hod. do 29. 7. 2017, 6:00 hod.

Doprava ve směru Brno bude vedena v režimu 2 + 1 + 1 následujícím způsobem:
• z levého jízdního pruhu bude převedena přejezdem středního dělicího pásu (dále jen „SDP“) v km 74,536 – 74,677 do protisměrného pásu dálnice, ve kterém je vedena v režimu 2 + 1 k přejezdu SDP v km 82,617 – 82,737, kterým je převedena zpět do pravého pásu dálnice;
• z pravého jízdního pruhu bude vedena v jednom jízdním pruhu až do km 82,787, kde končí přechodné dopravní omezení.

Doprava ve směru Praha bude v km cca 83,037 – 74,486 vedena ve dvou provizorních
jízdních pruzích v oblasti pravého jízdního pruhu a zpevněné krajnice.


Úsek 15, EXIT 112 Jihlava – EXIT 119 Velký Beranov

Vedení dopravy (grafika zde):

od 30. 4. 2017, 14:00 hod. do 23. 8. 2017, 6:00 hod.

Ve směru na Prahu je v km 119,420 – 113,140 doprava svedena ve dvou pomocných zúžených pruzích do protisměrného pásu, ve kterém je vedena v režimu 2+2.

Je uzavřena levá polovina MÚK Velký Beranov (EXIT 119), přičemž objízdná trasa za uzavřenou

  • nájezdovou větev Ždár nad Sázavou / Polná / Velký Beranov (II/352) → Praha (D1) je vedena z MÚK Velký Beranov (EXIT 119) na dálnici D1 v opačném směru (Brno) do MÚK Měřín (EXIT 134), kde je doprava svedena přes křižovatkové větve a silnici II/352 na dálnici D1 ve směru Praha;
  • výjezdovou větev Brno (D1) → Polná / Velký Beranov (II/352) je vedena dále po dálnici D1 do MÚK Jihlava (EXIT 112), kde je doprava svedena přes křižovatkové větve a silnici I/38 na dálnici D1 ve směru Brno do MÚK Velký Beranov (EXIT 119), odkud je umožněn sjezd do cílových destinací.

Ve směru na Brno je v km 112,673 – 119,660 doprava vedena ve dvou zúžených pomocných pruzích ve vnější části pásu dálnice.


Úsek 18, EXIT 134 Měřín – EXIT 141 Velké Meziříčí, západ

Vedení dopravy (grafika zde):

od 21. 3. 2017, 13:00 hod. do 19. 9. 2017

Ve směru na Prahu je v km 141,465 – 133,793 uzavřen levý jízdní pás a doprava je převedena přejezdy středního dělicího pásu do protisměrného pás, kde je vedena ve dvou zúžených pomocných pruzích v režimu 2 + 2.

Ve směru na Brno je doprava vedena v km 133,358 – 141,690 ve dvou pomocných pruzích v režimu 2 + 2.

V tomto termínu je dále uzavřena levá MÚK Velké Meziříčí-západ (EXIT 141); objízdná trasa je vedena po souběžné silnici II/602 v úseku od MÚK Velké Meziříčí-východ (EXIT 146) až k MÚK Měřín (EXIT 134).


Úsek 20, EXIT 146 Velké Meziříčí, východ – EXIT 153 Lhotka

Vedení dopravy:

od 12. 6. 2017, 13:00 hod. do 7. 8. 2017

Ve směru na Prahu je doprava vedena v km 154,419 – 146,695 ve dvou pomocných pruzích v oblasti pravého jízdního pruhu a zpevněné krajnice.

Ve směru na Brno je doprava vedena v km 146,442 – 153,845 ve dvou pomocných pruzích v oblasti pravého jízdního pruhu a zpevněné krajnice.


Aktuality na D1

Ředitelství silnic a dálnic upozorňuje na změnu vedení dopravy v rámci modernizace dálnice D1 mezi Jihlavou a Velkým Beranovem

Ředitelství silnic a dálnic upozorňuje na změnu vedení dopravy v rámci modernizace dálnice D1 mezi Jihlavou a Velkým Beranovem

Ředitelství silnic a dálnic upozorňuje na změnu vedení dopravy v rámci modernizovaného úseku D1 Jihlava - Velký Beranov.…

Ředitelství silnic a dálnic upozorňuje na víkendovou úplnou noční uzavírku dálnice D1 mezi Mirošovicemi a Humpolcem

Ředitelství silnic a dálnic upozorňuje na víkendovou úplnou noční uzavírku dálnice D1 mezi Mirošovicemi a Humpolcem

Úplná uzavírka dálnice D1 proběhne v km 21 až 90 v noci ze soboty 22. 4. na neděli 23.…

Ředitelství silnic a dálnic upozorňuje na víkendovou úplnou noční uzavírku dálnice D1 v úseku Velké Meziříčí, východ - Lhotka

Ředitelství silnic a dálnic upozorňuje na víkendovou úplnou noční uzavírku dálnice D1 v úseku Velké Meziříčí, východ - Lhotka

Úplná uzavírka dálnice D1 proběhne v km 146 až 153 v noci ze soboty na neděli. Důvodem uzavírky je…

Aktuálně na Facebooku ŘSD

Aplikace pro bezpečnější dálnice

Dostat včas informaci o autě v protisměru je většinou klíčové pro minimalizaci případných následků. Informace o varovném systému: