Telefonní číslo bezplatné asistenční služby ŘSD:
800 280 281

Aktuální denní omezení na D1

Úsek 04, EXIT 34 Ostředek – EXIT 41 Šternov

Vedení dopravy:

14. 5. 2017 – 10. 6. 2017

Doprava ve směru Brno bude v km cca 33,8 – 41,3 vedena ve dvou provizorních jízdních pruzích.

Doprava ve směru Praha bude v km cca 41,9 – 33,8 vedena ve dvou provizorních jízdních pruzích.

Na MÚK Ostředek (EXIT 34) a MÚK Šternov (EXIT 41) bude umožněn sjezd a nájezd ve všech směrech.


Úsek 06, EXIT 49 Psáře – EXIT 56 Soutice

Vedení dopravy (grafika zde):

od 15. 3. 2017 do 30. 6. 2017

Doprava ve směru Brno bude v km cca 47,9 svedena do dvou provizorních jízdních pruhů, ve kterých bude pokračovat v režimu 2+2 až do km 56,7.

Doprava ve směru Praha bude v km cca 56,8 svedena do dvou provizorních jízdních pruhů a v km cca 56,5 bude převedena do protisměrného pásu. V něm bude vedena v režimu 2+2 až do km cca 48,4, kde bude převedena zpět a dále bude pokračovat bez omezení. Na MÚK Psáře (EXIT 49) bude umožněn sjezd a nájezd ve všech směrech, na MÚK Soutice (EXIT 56) nebude umožněn nájezd ve směru Soutice – Praha. Odpočívka Střechov ve směru Brno – Praha bude uzavřena.


Úsek 10, EXIT 75 Hořice – EXIT 81 Koberovice

Vedení dopravy (grafika zde):

26. 4. 2017 – 10. 6. 2017

Doprava ve směru Brno bude v km cca 75,7 – 82,8 vedena ve dvou provizorních jízdních pruzích. Na MÚK Hořice (EXIT 75) a MÚK Koberovice (EXIT 81) bude umožněn sjezd a nájezd ve všech směrech.

Doprava ve směru Praha bude v km cca 83,0 – 75,8 vedena ve dvou provizorních jízdních pruzích. Na MÚK Hořice (EXIT 75) a MÚK Koberovice (EXIT 81) bude umožněn sjezd a nájezd ve všech směrech.


Úsek 15, EXIT 112 Jihlava – EXIT 119 Velký Beranov

Vedení dopravy (grafika zde):

od 30. 4. 2017, 14:00 hod. do 23. 8. 2017, 6:00 hod.

Ve směru na Prahu je v km 119,420 – 113,140 doprava svedena ve dvou pomocných zúžených pruzích do protisměrného pásu, ve kterém je vedena v režimu 2+2.

Je uzavřena levá polovina MÚK Velký Beranov (EXIT 119), přičemž objízdná trasa za uzavřenou

  • nájezdovou větev Ždár nad Sázavou / Polná / Velký Beranov (II/352) → Praha (D1) je vedena z MÚK Velký Beranov (EXIT 119) na dálnici D1 v opačném směru (Brno) do MÚK Měřín (EXIT 134), kde je doprava svedena přes křižovatkové větve a silnici II/352 na dálnici D1 ve směru Praha;
  • výjezdovou větev Brno (D1) → Polná / Velký Beranov (II/352) je vedena dále po dálnici D1 do MÚK Jihlava (EXIT 112), kde je doprava svedena přes křižovatkové větve a silnici I/38 na dálnici D1 ve směru Brno do MÚK Velký Beranov (EXIT 119), odkud je umožněn sjezd do cílových destinací.

Ve směru na Brno je v km 112,673 – 119,660 doprava vedena ve dvou zúžených pomocných pruzích ve vnější části pásu dálnice.


Úsek 18, EXIT 134 Měřín – EXIT 141 Velké Meziříčí, západ

Vedení dopravy (grafika zde):

od 21. 3. 2017, 13:00 hod. do 19. 9. 2017

Ve směru na Prahu je v km 141,465 – 133,793 uzavřen levý jízdní pás a doprava je převedena přejezdy středního dělicího pásu do protisměrného pás, kde je vedena ve dvou zúžených pomocných pruzích v režimu 2 + 2.

Ve směru na Brno je doprava vedena v km 133,358 – 141,690 ve dvou pomocných pruzích v režimu 2 + 2.

V tomto termínu je dále uzavřena levá MÚK Velké Meziříčí-západ (EXIT 141); objízdná trasa je vedena po souběžné silnici II/602 v úseku od MÚK Velké Meziříčí-východ (EXIT 146) až k MÚK Měřín (EXIT 134).


Úsek 20, EXIT 146 Velké Meziříčí, východ – EXIT 153 Lhotka

Vedení dopravy:

od 3. 4. 2017, 14:00 hod. do 10. 6. 2017

Ve směru na Prahu je doprava vedena v km 153,820 – 146,602 následujícím způsobem:

  • levý pomocný pruh je převeden do protisměrného pásu (pravého) dálnice,
  • pravý pomocný pruh je převeden do levého jízdního pruhu.

Ve směru na Brno je doprava vedena v km 146,442 – 153,845 ve dvou pomocných pruzích v oblasti pravého jízdního pruhu a zpevněné krajnice.


Úsek 22, EXIT 162 Velká Bíteš – EXIT 168 Devět křížů 

Vedení dopravy (grafika zde):

od 5. 3. 2017, 15:00 hod. do 17. 6. 2017

Ve směru na Prahu je v úseku km 168,380 – 162,157 doprava svedena do protisměrného pásu dálnice, ve kterém je vedena ve dvou zúžených jízdních pruzích.

Ve směru na Brno je v úseku km 161,970 – 168,400 uzavřen levý a část pravého jízdního pruhu a doprava je svedena do dvou zúžených jízdních pruhů ve vnější části dálničního pásu.

Při levém pásu dálnice je dále uzavřena

  • levá polovina MÚK Devět křížů (EXIT 168), tj. nájezdová i výjezdová větev,
  • výjezdová větev levé poloviny MÚK Velká Bíteš (EXIT 162),
  • odpočívka Devět křížů (km 166,7, vlevo).

Za uzavřené větve křižovatek jsou úředně stanoveny objízdné trasy.

Aktuality na D1

Ředitelství silnic a dálnic upozorňuje na změnu vedení dopravy v rámci modernizace dálnice D1 mezi Jihlavou a Velkým Beranovem

Ředitelství silnic a dálnic upozorňuje na změnu vedení dopravy v rámci modernizace dálnice D1 mezi Jihlavou a Velkým Beranovem

Ředitelství silnic a dálnic upozorňuje na změnu vedení dopravy v rámci modernizovaného úseku D1 Jihlava - Velký Beranov.…

Ředitelství silnic a dálnic upozorňuje na víkendovou úplnou noční uzavírku dálnice D1 mezi Mirošovicemi a Humpolcem

Ředitelství silnic a dálnic upozorňuje na víkendovou úplnou noční uzavírku dálnice D1 mezi Mirošovicemi a Humpolcem

Úplná uzavírka dálnice D1 proběhne v km 21 až 90 v noci ze soboty 22. 4. na neděli 23.…

Ředitelství silnic a dálnic upozorňuje na víkendovou úplnou noční uzavírku dálnice D1 v úseku Velké Meziříčí, východ - Lhotka

Ředitelství silnic a dálnic upozorňuje na víkendovou úplnou noční uzavírku dálnice D1 v úseku Velké Meziříčí, východ - Lhotka

Úplná uzavírka dálnice D1 proběhne v km 146 až 153 v noci ze soboty na neděli. Důvodem uzavírky je…

Aktuálně na Facebooku ŘSD

Aplikace pro bezpečnější dálnice

Dostat včas informaci o autě v protisměru je většinou klíčové pro minimalizaci případných následků. Informace o varovném systému: