Telefonní číslo bezplatné asistenční služby ŘSD:
800 280 281

Aktuální denní omezení na D1

Úsek 04, EXIT 34 Ostředek – EXIT 41 Šternov

Vedení dopravy:

od 5. 7. 2017, 5:00 hod. do 11. 11. 2017

Ve směru na Brno bude provoz převeden přejezdem středního dělicího pásu (dále jen „SDP“) v km 33,880 – 34,000 ve dvou provizorních jízdních pruzích do protisměrného pásu dálnice; přejezdem SDP v km 38,760 – 38,940 bude převeden zpět do pravého pásu dálnice; v km 41,640 končí přechodné dopravní omezení.

V tomto směru je dále uzavřena nájezdová větev pravé poloviny MÚK Ostředek (km 34), tj. větev pro dopravu Benešov, Sázava (II/110) → Brno (D1). Objízdná trasa je vedena z MÚK Ostředek (km 34) v opačném směru (Praha) do MÚK Hvězdonice (km 29), kde je doprava svedena zpět na dálnici D1 ve směru Brno.

Ve směru na Prahu bude provoz převeden přejezdem SDP v km 41,560 – 41,440 ve dvou provizorních jízdních pruzích do protisměrného pásu dálnice; přejezdem SDP v km 38,940 – 38,760 bude převeden zpět do levého pásu dálnice; v km 33,780 končí přechodné dopravní omezení.

V tomto směru je dále uzavřena nájezdová a výjezdová větev levé poloviny MÚK Šternov (km 41), tj.

  • výjezdová větev pro dopravu Brno (D1) → Český Šternberk, Benešov, Divišov (I/111); objízdná trasa ve směru Český Šternberk je vedena již z MÚK Soutice (km 56) po silnici II/126, II/125 a III/11127 přes obce Trhový Štěpánov, Tehov a  Divišov (část Zdebuzeves); objízdná trasa ve směru Benešov a Divišov je vedena z MÚK Ostředek (km 34), přičemž směr Benešov je odtud značen dle trvalého dopravního značení a směr Divišov je veden v souladu s rozhodnutím Městského úřadu Benešov (č. j. MUBN/ 46235/2017/VÝST) po silnici II/110 směr Kozmice, odtud po silnici III/1107 a III/11010 přes obec Ostředek zpět na silnici II/113;
  • nájezdová větev pro dopravu Český Šternberk, Benešov, Divišov (I/111) → Praha (D1); objízdná trasa je vyznačena od křižovatky silnic II/111 a II/125 po silnici II/125 do MÚK Psáře (km 49), odkud je nájezd ve směru Praha umožněn.

Úsek 06, EXIT 49 Psáře – EXIT 56 Soutice

Vedení dopravy:

od 23. 9. 2017 do 29. 10. 2017

Ve směru na Prahu (km 56,300–48,590 vlevo)

Provoz ve směru Praha je veden ve dvou provizorních jízdních pruzích při vnějším okraji levého pásu dálnice.

Ve směru na Brno (km 48,590–56,300 vpravo)

Provoz ve směru Brno je veden ve dvou provizorních jízdních pruzích při vnějším okraji pravého pásu dálnice.


Úsek 10, EXIT 75 Hořice – EXIT 81 Koberovice

Vedení dopravy:

od 31. 7. 2017, 8:00 hod. do 4. 11. 2017, 6:00 hod.

Ve směru na Brno bude provoz v km 74,257 – 82,787 veden ve dvou zúžených provizorních jízdních pruzích v oblasti vnějšího okraje tělesa pravého jízdního pásu.

Ve směru na Prahu bude provoz převeden ve dvou provizorních jízdních pruzích přejezdem středního dělicího pásu (dále jen „SDP“) v km 82,737 – 82,617 do protisměrného (pravého) pásu, přičemž přejezdem SDP v km 74,677 – 74,557 je provoz převeden zpět do pravého pásu.

Bude uzavřena výjezdová větev pravé poloviny MÚK Koberovice (km 81), přičemž objízdná trasa bude vedena výjezdovou větví levé poloviny MÚK Humpolce (km 90) a dále po silnici I/34, II/129, místní komunikaci města Humpolec v ul. Zahradní, silnici III/12935 přes obce Jiřice (část Speřice) a dále po silnici II/130 k uzavřené výjezdové větvi MÚK Koberovice.


Úsek 15, EXIT 112 Jihlava – EXIT 119 Velký Beranov

Vedení dopravy:

Bez omezení.


Úsek 18, EXIT 134 Měřín – EXIT 141 Velké Meziříčí, západ

Vedení dopravy:

Od 6. 10. 2017, 08:00 hod. do 11. 11. 2017, 06:00 hod. (v km 133,358 – 141,690)
Ve směru Brno bude provoz veden ve dvou provizorních jízdních pruzích.

Od 30. 9. 2017, 21:00 hod. do 11. 11. 2017, 06:00 hod. (v km 141,835 – 133,610)

Ve směru Praha je provoz veden ve dvou provizorních jízdních pruzích.

Od 19. 10. 2017, 05:30 hod. do 19. 10. 2017, 13:30 hod. (v km 140,745 – 141,095)

Ve směru Brno bude provoz veden v jednom provizorním jízdním pruhu.

Od 20. 10. 2017, 05:30 hod. do 20. 10. 2017, 11:30 hod. (v km 136,561 – 136,911)

Ve směru Brno bude provoz veden v jednom provizorním jízdním pruhu.

Od 21. 10. 2017, 05:30 hod. do 21. 10. 2017, 17:30 hod. (v km 139,158 – 139,508)

Ve směru Brno bude provoz veden v jednom provizorním jízdním pruhu.


Úsek 20, EXIT 146 Velké Meziříčí, východ – EXIT 153 Lhotka

Vedení dopravy:
od 9. 8. 2017, 16:00 hod. do 18. 11. 2017
Ve směru Brno bude provoz v km 146,728–146,902 převeden dvěma jízdními pruhy do
protisměrného jízdního pásu a následně veden dvěma provizorními jízdními pruhy. Zpět do
pravého pásu bude provoz převeden v km 153,949–154,069, kde následně v km 154,234
přechodné dopravní omezení končí.
Ve směru Praha bude provoz v km 154,419–154,279 převeden do dvou provizorních jízdních
pruhů při vnějším okraji levého pásu dálnice až do km 146,695, kde přechodné dopravní
omezení končí.


Aktuality na D1

Ředitelství silnic a dálnic upozorňuje na změnu vedení dopravy v rámci modernizace dálnice D1 mezi Jihlavou a Velkým Beranovem

Ředitelství silnic a dálnic upozorňuje na změnu vedení dopravy v rámci modernizace dálnice D1 mezi Jihlavou a Velkým Beranovem

Ředitelství silnic a dálnic upozorňuje na změnu vedení dopravy v rámci modernizovaného úseku D1 Jihlava - Velký Beranov.…

Ředitelství silnic a dálnic upozorňuje na víkendovou úplnou noční uzavírku dálnice D1 mezi Mirošovicemi a Humpolcem

Ředitelství silnic a dálnic upozorňuje na víkendovou úplnou noční uzavírku dálnice D1 mezi Mirošovicemi a Humpolcem

Úplná uzavírka dálnice D1 proběhne v km 21 až 90 v noci ze soboty 22. 4. na neděli 23.…

Ředitelství silnic a dálnic upozorňuje na víkendovou úplnou noční uzavírku dálnice D1 v úseku Velké Meziříčí, východ - Lhotka

Ředitelství silnic a dálnic upozorňuje na víkendovou úplnou noční uzavírku dálnice D1 v úseku Velké Meziříčí, východ - Lhotka

Úplná uzavírka dálnice D1 proběhne v km 146 až 153 v noci ze soboty na neděli. Důvodem uzavírky je…

Aktuálně na Facebooku ŘSD

Aplikace pro bezpečnější dálnice

Dostat včas informaci o autě v protisměru je většinou klíčové pro minimalizaci případných následků. Informace o varovném systému: