Na dálnici D1 proběhne v úseku Velká Bíteš – Devět křížů změna vedení dopravy, po většinu víkendu bude doprava svedena do jednoho jízdního pruhu

17. 6. 2016

Ředitelství silnic a dálnic provede během víkendu změnu vedení dopravy na modernizovaném úseku dálnice D1 Velká Bíteš – Devět křížů. Ve směru na Prahu bude doprava v sobotu i neděli vedena v jednom jízdním pruhu, v neděli pak bude stejný systém vedení dopravy i ve směru na Brno.

Ředitelství silnic a dálnic obdrželo nabídky na modernizaci úseku dálnice D1 mezi Jihlavou a Velkým Beranovem

13. 6. 2016

Ředitelství silnic a dálnic ČR obdrželo na základě vypsaného výběrového řízení nabídky na modernizaci dalšího úseku dálnice D1. Jedná se o úsek 15, EXIT 112 Jihlava – EXIT 119 Velký Beranov. Hodnotící komise, kterou jmenuje vláda ČR, nyní nabídky zhodnotí a vydá doporučující stanovisko. Práce na modernizaci zmíněného úseku by mohly být zahájeny v srpnu. Konkrétní termín je však závislý na případných námitkách ze strany neúspěšných uchazečů k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Ředitelství silnic a dálnic zahajuje modernizaci pravého dálničního pásu na dálnici D1 mezi Měřínem a Velkým Meziříčím

30. 5. 2016

Ředitelství silnic a dálnic zahajuje v úterý 31. 5. modernizaci pravého jízdního pásu (směr na Brno) na dálnici D1 mezi Měřínem a Velkým Meziříčím. Doprava bude vedena v režimu 2+2 v zúžených jízdních pruzích v levém jízdním pásu, rychlost bude omezena na 80 km/hod. Modernizace pravého jízdního pásu potrvá do konce října.

Dálnici D1 čeká o víkendu série úplných krátkodobých uzavírek, mezi Psářemi a Souticemi dojde k montáži nosníků mostů

19. 5. 2016

Ředitelství silnic a dálnic připravuje pět úplných třicetiminutových uzavírek na dálnici D1 v obou směrech. V km 48,6 a km 49,7 dojde v termínu od 21. 5. 2016, 20:00 hod. do 22. 5. 2016, 10:00 hodin k pěti úplným třicetiminutovým uzavírkám dálnice D1. Zastavení dopravy bude provedeno policií ČR. Objízdné trasy nejsou stanoveny – doprava bude po dobu trvání krátkodobé uzavírky odstavena na dálnici.

Dálnici D1 čeká o víkendu úplná uzavírka, v úseku Velká Bíteš – Devět křížů dojde k demolici dvou nadjezdů

5. 5. 2016

Ředitelství silnic a dálnic připravuje úplnou uzavírku dálnice D1 v km 162 až 182 v termínu od 7. 5. 2016 od 19:00 do 8. 5. 2016 do 11:00 z důvodu provádění demolice dvou dálničních nadjezdů (v km 164,5 a v km 166,2). Pro osobní i nákladní dopravu jsou stanoveny objízdné trasy.

Archiv aktualit

Modernizace dálnice D1 vstupuje do fáze snášení prvního mostu

Modernizace dálnice D1 vstupuje do fáze snášení prvního mostu, a to v úseku 14 z Větrného Jeníkova do Jihlavy. Most v km 107,3 bude zbourán během jedné noci z 8. na 9. června. Ministerstvo dopravy proto dnes schválilo potřebnou uzavírku.

Zhotovitel zvolil noční variantu o víkendu především z toho důvodu, aby řidiče byli zatíženi co nejméně a pouze na nezbytně nutnou dobu. Tento krok si na 12 hodin vyžádá úplnou uzavírku dálnice v obou směrech od exitu 90 Humpolec až po exit 112 Jihlava. Dálnice bude uzavřena v sobotu 8. června od 20.00 hodin do neděle 9. června do 8.00 hodin. Mimo tento moment, kdy řidiči budou využívat objízdnou trasu (Humpolec-Havlíčkův Brod-Jihlava), bude zachován provoz minimálně ve dvou jízdních pruzích ve směru na Prahu a v jednom jízdním pruhu ve směru na Brno. Objízdnou trasu pro noc z 8. na 9. června ministerstvo dopravy vytyčilo po jednání s odborem dopravy kraje Vysočina, dotčenými obcemi a Policií ČR.

Přípravná fáze:

7. 6. 2013 od 06:00 hod do 8. 6. 2013 do 20:00 hod.

  • 7.6.2013 od 6:00 do 15:00 ve směru na Prahu – postupné uzavírání stoupacího pruhu (tam odstranění vodorovného značení –(bílá čára) – pro přípravu další etapy 2B)
  • 7.6.2013 od 15:00 ve směru na Prahu – uzavřen levý pruh – z důvodu rozmístění dopravního značení (oddělení jízdního pruhu protijedoucích vozidel). Pravý pruh + stoupací pruh v provozu (již ukončeno odstranění vodorovného značení)
  • 7.6.2013 od 6:00 do 19:00 ve směru na Brno – provoz neomezen
  • 7.6.2013 od 19:00 do 8.6.20:00  ve směru na Brno – uzavřen celý pás a doprava převedena přes střední dělící pás do jednoho pruhu v protisměru.

Úplná uzavírka:

8.6.2013 od 20:00 do 9.6.2013 do 8:00 – uzavřena celá D1 v úseku exit 90 Humpolec – exit 112 Jihlava. Objízdná trasa v dotčeném úseku je stanovena v úseku exit 90 Humpolec – exit 112 Jihlava ve směru na Brno po silnici I/34 do Havlíčkova Brodu, poté bude vedena po silnici I/38 s napojením na dálnici D1 na exitu 112 Jihlava. Ve směru na Prahu bude objízdná trasa totožná.

Navazující práce:

9. 6. 2013 od 8:00 do 12.6.2013 do 23:59 – pokračují 2 pruhy směr Praha a 1 pruh směr Brno. Důvodem jsou dokončovací práce po bourání mostu + rozmístění dopravního značení ve směru na Brno pro následující etapu (práce ve středním dělícím pásu – přeložky inženýrských sítí, kanalizace, optický kabel, svodidla)

Pro bližší informace kontaktujte:

Tiskové oddělení Ministerstva dopravy
mobil:  724 757 577

© 2013 Ředitelství silnic a dálnic ČR Nepřehlédněte: www.autovprotismeru.cz