Dálnici D1 čeká o víkendu série úplných krátkodobých uzavírek, mezi Psářemi a Souticemi dojde k montáži nosníků mostů

19. 5. 2016

Ředitelství silnic a dálnic připravuje pět úplných třicetiminutových uzavírek na dálnici D1 v obou směrech. V km 48,6 a km 49,7 dojde v termínu od 21. 5. 2016, 20:00 hod. do 22. 5. 2016, 10:00 hodin k pěti úplným třicetiminutovým uzavírkám dálnice D1. Zastavení dopravy bude provedeno policií ČR. Objízdné trasy nejsou stanoveny – doprava bude po dobu trvání krátkodobé uzavírky odstavena na dálnici.

Dálnici D1 čeká o víkendu úplná uzavírka, v úseku Velká Bíteš – Devět křížů dojde k demolici dvou nadjezdů

5. 5. 2016

Ředitelství silnic a dálnic připravuje úplnou uzavírku dálnice D1 v km 162 až 182 v termínu od 7. 5. 2016 od 19:00 do 8. 5. 2016 do 11:00 z důvodu provádění demolice dvou dálničních nadjezdů (v km 164,5 a v km 166,2). Pro osobní i nákladní dopravu jsou stanoveny objízdné trasy.

Ředitelství silnic a dálnic zprovozňuje nový nadjezd nad modernizovaným úsekem dálnice D1 mezi Hvězdonicemi a Ostředkem

3. 5. 2016

Ředitelství silnic a dálnic zprovozňuje ve středu 4. května nový nadjezd nad dálnicí D1. Díky vynikající spolupráci se zhotovitelem, kterým je sdružení firem Metrostav, Swietelsky a Hochtief CZ, se podařilo zkrátit původní harmonogram stavby a nadjezd bude uveden do provozu o měsíc dříve.

Ředitelství silnic a dálnic zahajuje modernizaci dálnice D1 v úseku Velká Bíteš – Devět křížů

12. 4. 2016

Ředitelství silnic a dálnic zahajuje ve středu 13. dubna práce na modernizaci dálnice D1 v úseku Velká Bíteš – Devět křížů. Práce budou zahájeny instalací přechodného vodorovného dopravního značení a vybudováním provizorních přejezdů středního dělícího pásu. Jedná se o druhý zahajovaný modernizovaný úsek dálnice D1 v letošním roce. V současné době tedy již poběží práce na celkem pěti úsecích.

V sobotu 26. března dojde k úplné uzavírce dálnice D1 mezi Ostrovačicemi a Kývalkou

24. 3. 2016

Dálnice D1 v úseku EXIT 178 Ostrovačice – EXIT 182 Kývalka bude 26. 3. 2016 od 08:00 do maximálně 11:00 zcela uzavřena. Pro osobní i nákladní dopravu jsou stanoveny objízdné trasy.

Archiv aktualit

Aktuální dopravní omezení

Úsek 03, EXIT 29 Hvězdonice – EXIT 34 Ostředek

11. 3. 2016 – 15. 7. 2016

Doprava ve směru Brno je v km cca 28,4 – 34,4 vedena ve dvou provizorních jízdních pruzích.

Doprava ve směru Praha je v km cca 34,3 – 28,8 vedena ve dvou provizorních jízdních pruzích v protisměrném pásu (režim 2+2, oddělení směru pomocí dočasného svodidla).

Na MÚK Hvězdonice není umožněn sjezd ve směru Brno – Hvězdonice a na MÚK Ostředek nebude umožněn nájezd ve směru Ostředek – Praha.

Uzavírka nájezdové větve MÚK Hvězdonice (EXIT 29) vlevo v délce trvání maximálně 45 hodin v termínu mezi 9. 5. 2016 a 20. 5. 2016 z důvodu přípravy na pokládku povrchu vozovky v levém pásu dálnice. Uzavírka bude zahájena nejdříve v 9:00 1. dne uzavírky a ukončena nejpozději v 6:00 hod. 3. dne uzavírky.

Na MÚK Hvězdonice (EXIT 29) nebude umožněn nájezd ve směru Hvězdonice – Praha.

Úsek 06, EXIT 49 PSáře – EXIT 56 Soutice

 28. 3. 2016 - 30. 6. 2016

Doprava ve směru na Brno bude v km cca 47,9 – 56,8 vedena ve dvou provizorních jízdních pruzích v pravé části pásu.

Doprava ve směru na Prahu bude v km cca 56,8 – 48,1 vedena ve dvou provizorních jízdních pruzích v pravé části pásu.

Úsek 18, EXIT 134 Měřín – EXIT 141 Velké Meziříčí, západ

29. 3. 2016 – 31. 5. 2016

Ve směru na Prahu je doprava vedena v km 141,785 – 141,300 ve dvou pomocných pruzích v oblasti levého a části pravého jízdního pruhu a v km 141,300 – 133,793 je vedena v oblasti pravého jízdního pruhu a zpevněné krajnice. Do levého pomocného pruhu je zakázán vjezd vozidlům, jejichž okamžitá šířka přesahuje 2,2 m. Výjezd a nájezd v přilehlých křižovatkách je umožněn. Je uzavřena odpočívka Kochánov (km 137, vpravo).

Ve směru na Brno je doprava vedena v km 133,358 – 136,980 a 139,100 – 141,170 ve dvou pomocných pruzích v oblasti pravého jízdního pruhu a zpevněné krajnice a v km 137,190 – 138,730 a 141,420 – 141,635 je doprava vedena ve dvou pomocných pruzích v oblasti levého a části pravého jízdního pruhu. Do levého pomocného pruhu je zakázán vjezd vozidlům, jejichž okamžitá šířka přesahuje 2,2 m.

Možnost nájezdu a výjezdu v MÚK Měřín (EXIT 134) a v MÚK Velké Meziříčí-západ (EXIT 141) je umožněna v plném rozsahu. Odpočívka Stránecká Zhoř (km 139,900, vpravo) je rovněž zpřístupněna, ale jsou zabrána parkovací místa pro nákladní automobily.

2. 5. 2016 – 31. 5. 2016

Doprava ve směru Brno (D1) – Velké Meziříčí (II/602) a Velké Meziříčí (II/602) – Praha (D1) bude v cca  70 metrovém úseku dálničního přivaděče k MÚK Velké Meziříčí – západ (EXIT 141) řízena jednosměrně (střídavě) dle signalizačního zařízení.

Úsek 22, EXIT 162 Velká Bíteš – EXIT 168 Devět křížů 

Ve směru na Brno:

od 1. 5. 2016, 15:00 hod. do 18. 6. 2016

Doprava je od km 162,670 svedena ve dvou pomocných pruzích do vnější části pásu dálnice a takto pokračuje až do km 168,260, kde končí přechodné dopravní omezení. Do levého pomocného pruhu je zakázán vjezd vozidel, jejichž okamžitá šířka přesahuje 2,2 metry.

Ve směru na Prahu:

od 1. 5. 2016, 17:00 hod. do 18. 6. 2016

Doprava je od km 168,630 svedena ve dvou pomocných pruzích do vnitřní části pásu dálnice, přičemž:

  • levý pomocný pruh je převeden přejezdem středního dělicího pásu (dále jen „SDP“) v km 168,380 – 168,260 do protisměrného – pravého – pásu dálnice (do tohoto pruhu je zakázán vjezd vozidel, jejichž okamžitá šířka přesahuje 2,2 m) a takto pokračuje až k přejezdu SDP v km 163,030 – 162,910, kterým je převedena zpět do levého pásu dálnice
  • pravý pomocný pruh je převeden do levého jízdního pruhu a takto pokračuje až do km 162,810, kde končí přechodné dopravní omezení; pouze z tohoto pruhu je umožněn výjezd na MÚK Devět křížů (EXIT 168) a MÚK Velká Bíteš (EXIT 162)

Úsek 25, EXIT 178 Ostrovačice – EXIT 182 Kývalka

21. 3. 2016 – 9. 7. 2016

Ve směru na Prahu je v km cca 182,465 doprava svedena ve dvou pomocných pruzích do oblasti pravého jízdního pruhu a zpevněné krajnice, a takto pokračuje do km cca 178,042, odkud je dále vedena bez přechodného dopravního omezení. Nejvyšší dovolená rychlost v místě omezení je stanovena na 80 km/h, přičemž je umožněn nájezd a výjezd v přilehlých křižovatkách. Do levého pomocného pruhu je zakázán vjezd vozidel, jejich okamžitá šířka přesahuje 2,2 m.

Ve směru na Brno je v km cca 177,845 doprava svedena ve dvou pomocných pruzích přejezdem středního dělicího pásu v km cca 178,112 – 178,247 do protisměrného pásu, v němž pokračuje až k přejezdu středního dělicího pásu v km cca 182,085 – 182,185, v němž je doprava svedena zpět do svého pravého pásu dálnice a dále pokračuje bez přechodného dopravního omezení. Do levého pomocného pruhu je zakázán vjezd vozidel, jejich okamžitá šířka přesahuje 2,2 m. Nejvyšší dovolená rychlost v místě omezení je stanovena na 80 km/h.

Ve směru na Brno je uzavřena nájezdová větev pravé poloviny MÚK Ostrovačice (EXIT 178). Pro relaci Ostrovačice (II/602) → Brno (D1) je vedena objízdná trasa dále po silnici č. II/602 ke křižovatce se silnicí č. I/23, po které je vedena dle místního dopravního značení do MÚK Kývalka (EXIT 182), odkud je umožněn nájezd na dálnici D1 ve směru Brno, Ostrava.

© 2013 Ředitelství silnic a dálnic ČR Nepřehlédněte: www.autovprotismeru.cz