Na dálnici D1 proběhne v úseku Velká Bíteš – Devět křížů změna vedení dopravy, po většinu víkendu bude doprava svedena do jednoho jízdního pruhu

17. 6. 2016

Ředitelství silnic a dálnic provede během víkendu změnu vedení dopravy na modernizovaném úseku dálnice D1 Velká Bíteš – Devět křížů. Ve směru na Prahu bude doprava v sobotu i neděli vedena v jednom jízdním pruhu, v neděli pak bude stejný systém vedení dopravy i ve směru na Brno.

Ředitelství silnic a dálnic obdrželo nabídky na modernizaci úseku dálnice D1 mezi Jihlavou a Velkým Beranovem

13. 6. 2016

Ředitelství silnic a dálnic ČR obdrželo na základě vypsaného výběrového řízení nabídky na modernizaci dalšího úseku dálnice D1. Jedná se o úsek 15, EXIT 112 Jihlava – EXIT 119 Velký Beranov. Hodnotící komise, kterou jmenuje vláda ČR, nyní nabídky zhodnotí a vydá doporučující stanovisko. Práce na modernizaci zmíněného úseku by mohly být zahájeny v srpnu. Konkrétní termín je však závislý na případných námitkách ze strany neúspěšných uchazečů k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Ředitelství silnic a dálnic zahajuje modernizaci pravého dálničního pásu na dálnici D1 mezi Měřínem a Velkým Meziříčím

30. 5. 2016

Ředitelství silnic a dálnic zahajuje v úterý 31. 5. modernizaci pravého jízdního pásu (směr na Brno) na dálnici D1 mezi Měřínem a Velkým Meziříčím. Doprava bude vedena v režimu 2+2 v zúžených jízdních pruzích v levém jízdním pásu, rychlost bude omezena na 80 km/hod. Modernizace pravého jízdního pásu potrvá do konce října.

Dálnici D1 čeká o víkendu série úplných krátkodobých uzavírek, mezi Psářemi a Souticemi dojde k montáži nosníků mostů

19. 5. 2016

Ředitelství silnic a dálnic připravuje pět úplných třicetiminutových uzavírek na dálnici D1 v obou směrech. V km 48,6 a km 49,7 dojde v termínu od 21. 5. 2016, 20:00 hod. do 22. 5. 2016, 10:00 hodin k pěti úplným třicetiminutovým uzavírkám dálnice D1. Zastavení dopravy bude provedeno policií ČR. Objízdné trasy nejsou stanoveny – doprava bude po dobu trvání krátkodobé uzavírky odstavena na dálnici.

Dálnici D1 čeká o víkendu úplná uzavírka, v úseku Velká Bíteš – Devět křížů dojde k demolici dvou nadjezdů

5. 5. 2016

Ředitelství silnic a dálnic připravuje úplnou uzavírku dálnice D1 v km 162 až 182 v termínu od 7. 5. 2016 od 19:00 do 8. 5. 2016 do 11:00 z důvodu provádění demolice dvou dálničních nadjezdů (v km 164,5 a v km 166,2). Pro osobní i nákladní dopravu jsou stanoveny objízdné trasy.

Archiv aktualit

Aktuální dopravní omezení

Úsek 03, EXIT 29 Hvězdonice – EXIT 34 Ostředek

11. 3. 2016 – 15. 7. 2016

Doprava ve směru Brno je v km cca 28,4 – 34,4 vedena ve dvou provizorních jízdních pruzích.

Doprava ve směru Praha je v km cca 34,3 – 28,8 vedena ve dvou provizorních jízdních pruzích v protisměrném pásu (režim 2+2, oddělení směru pomocí dočasného svodidla).

Na MÚK Hvězdonice není umožněn sjezd ve směru Brno – Hvězdonice a na MÚK Ostředek nebude umožněn nájezd ve směru Ostředek – Praha.

Na MÚK Hvězdonice (EXIT 29) není umožněn nájezd ve směru Hvězdonice – Praha.

Úsek 06, EXIT 49 PSáře – EXIT 56 Soutice

od 8. 6. 2016 do 15. 8. 2016

Doprava ve směru Brno bude v km cca 47,9 svedena do dvou provizorních jízdních pruhů a přes přejezd SDP v km 48,370 – 48,490 bude převedena do protisměrného pásu. V něm bude pokračovat až k přejezdu SDP v km 53,130 – 53,290, kde bude převedena zpět a bude pokračovat stále ve dvou provizorních jízdních pruzích na konec uzavírky v km cca 56,7.

Doprava ve směru Praha bude ve dvou provizorních jízdních pruzích převedena přes přejezd SDP v km 56,497 – 56,377 do protisměrného pásu. Pravý provizorní jízdní pruh bude převeden zpět přes přejezd SDP v km 54,830 – 54,710, levý provizorní jízdní pruh bude převeden zpět přes přejezd SDP v km 53,290 – 53,130. Dále bude doprava pokračovat stále ve dvou provizorních jízdních pruzích na konec uzavírky v km cca 48,1.

Doprava tedy bude vedena částečně v režimu 2+2 v pravém i levém pásu a částečně v režimu 2+1+1.

Na MÚK Psáře (EXIT 49) nebude umožněn sjezd ve směru Praha – Psáře a nájezd ve směru Psáře – Brno. Na MÚK Soutice (EXIT 56) nebude umožněn sjezd ve směru Brno – Soutice. Dálniční odpočívka Střechov (km cca 52 směr Brno) bude uzavřena.

Úsek 18, EXIT 134 Měřín – EXIT 141 Velké Meziříčí, západ

od 3. 6. 2016 do 31. 10. 2016 (varianta 1)

Ve směru na Prahu je doprava vedena v km cca 141,885 – 133,503 ve dvou zúžených (min. 2,50 m a 3,15 m) pomocných pruzích ve vnější části pásu dálnice. Do levého pomocného pruhu je zakázán vjezd vozidlům, jejich okamžitá šířka přesahuje 2,2 m.

Ve směru na Brno je doprava vedena mezi přejezdy středního dělicího pásu v km 133,658 – 133,793 a v km 141,465 – 141,585 ve dvou zúžených (min. 2,50 m a 3,15 m) pomocných pruzích ve vnitřní části protisměrného (levého) pásu dálnice. Do levého pomocného pruhu je zakázán vjezd vozidlům, jejich okamžitá šířka přesahuje 2,2 m.

V tomto termínu je dále uzavřena

  • nájezdová větev pravé poloviny MÚK Měřín (EXIT 134), tj. větev pro dopravu Měřín (II/348) → Brno (D1), za níž je vedena objízdná trasa z obce Měřín po silnici II/602 směr Velké Meziříčí, před nímž je umožněn nájezd na MÚK Velké Meziříčí-západ (EXIT 141) na D1 směr Brno,
  • výjezdová větev pravé poloviny MÚK Velké Meziříčí-západ (EXIT 141), tj. větev pro dopravu Praha (D1) → Křižanov, Velké Meziříčí (II/602), za níž je vedena objízdná trasa dále po D1 směr Brno k následující MÚK Velké Meziříčí-východ (EXIT 146), odkud je umožněn sjezd do cílových destinací,
  • odpočívka Stránecká Zhoř, vpravo (km 138,950).

od 3. 9. 2016 do 23. 9. 2016 

V tomto termínu je mimo uzavírku dle varianty 1 dále uzavřena

  • nájezdová větev pravé poloviny MÚK Velké Meziříčí-západ (EXIT 141), tj. větev pro dopravu Velké Meziříčí (II/602) → Brno (D1), za níž je vedena objízdná trasa dále po silnici II/602 přes město Velké Meziříčí do MÚK Velké Meziříčí-východ (EXIT 146), odkud je umožněn nájezd na D1 směr Brno,
  • výjezdová větev levé poloviny MÚK Velké Meziříčí-západ (EXIT 141), tj. větev pro dopravu Brno (D1) → Velké Meziříčí (II/602), za níž je vedena objízdná trasa již z MÚK Velké Meziříčí-východ (EXIT 146) na silnici II/602, po níž je doprava vedena do cílových destinací,
  • nájezdová větev levé poloviny MÚK Velké Meziříčí-západ (EXIT 141), tj. větev pro dopravu Velké Meziříčí (II/602) → Praha (D1), za níž je vedena objízdná trasa dále po silnici II/602 a II/348 do MÚK Měřín (EXIT 134), odkud je umožněn nájezd na D1 směr Praha.

od 24. 9. 2016 do 24. 10. 2016 

V tomto termínu je mimo uzavírku dle varianty 1 dále uzavřena

  • výjezdová větev pravé poloviny MÚK Měřín (EXIT 134), tj. větev pro dopravu Praha (D1) → Měřín (II/348), za níž je vedena objízdná trasa již z MÚK Velký Beranov (EXIT 119) po silnici II/353 a II/602 do cílových destinací.

od 17. 6. 2016 do 9. 7. 2016, od 12. 7. 2016 do 2. 9. 2016 a od 24. 9. 2016 do 31. 10. 2016 

Doprava ve směru Brno (D1) → Velké Meziříčí (II/602) a Velké Meziříčí (II/602) → Praha (D1) bude v cca 70metrovém úseku dálničního přivaděče k MÚK Velké Meziříčí – západ (EXIT 141) řízena jednosměrně (střídavě) dle signalizačního zařízení.

od 9. 6. 2016 do 16. 6. 2016 a od 10. 7. 2016 do 11. 7. 2016 

V tomto termínu je mimo uzavírku dle varianty 1 dále uzavřena

  • výjezdová větev levé poloviny MÚK Velké Meziříčí-západ (EXIT 141), tj. větev pro dopravu Brno (D1) → Velké Meziříčí (II/602), za níž je vedena objízdná trasa již z MÚK Velké Meziříčí-východ (EXIT 146) na silnici II/602, po níž je doprava vedena do cílových destinací,
  • nájezdová větev levé poloviny MÚK Velké Meziříčí-západ (EXIT 141), tj. větev pro dopravu Velké Meziříčí (II/602) → Praha (D1), za níž je vedena objízdná trasa dále po silnici II/602 a po II/348 do MÚK Měřín (EXIT 134), odkud je umožněn nájezd na D1 směr Praha.

Úsek 22, EXIT 162 Velká Bíteš – EXIT 168 Devět křížů 

od 19. 6. 2016, 19:00 hod. do 6. 8. 2016 (2+2 – provádění stavebních prací ve středním dělicím pásu)

Ve směru na Prahu je od km 168,660 doprava svedena ve dvou pomocných pruzích o šířce 2,5 m a 3,15 m do pravé části pásu dálnice, ve které pokračuje podél pracoviště až do km 162,130, kde končí přechodné dopravní omezení. Do levého pomocného pruhu je zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá šířka přesahuje 2,2 m.

Ve směru na Brno je od km 162,670 doprava svedena ve dvou pomocných pruzích o šířce 2,5 m a 3,15 m do pravé části pásu dálnice, ve které pokračuje podél pracoviště až do km 168,450, kde končí přechodné dopravní omezení. Do levého pomocného pruhu je zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá šířka přesahuje 2,2 m.

Úsek 25, EXIT 178 Ostrovačice – EXIT 182 Kývalka

21. 3. 2016 – 9. 7. 2016

Ve směru na Prahu je v km cca 182,465 doprava svedena ve dvou pomocných pruzích do oblasti pravého jízdního pruhu a zpevněné krajnice, a takto pokračuje do km cca 178,042, odkud je dále vedena bez přechodného dopravního omezení. Nejvyšší dovolená rychlost v místě omezení je stanovena na 80 km/h, přičemž je umožněn nájezd a výjezd v přilehlých křižovatkách. Do levého pomocného pruhu je zakázán vjezd vozidel, jejich okamžitá šířka přesahuje 2,2 m.

Ve směru na Brno je v km cca 177,845 doprava svedena ve dvou pomocných pruzích přejezdem středního dělicího pásu v km cca 178,112 – 178,247 do protisměrného pásu, v němž pokračuje až k přejezdu středního dělicího pásu v km cca 182,085 – 182,185, v němž je doprava svedena zpět do svého pravého pásu dálnice a dále pokračuje bez přechodného dopravního omezení. Do levého pomocného pruhu je zakázán vjezd vozidel, jejich okamžitá šířka přesahuje 2,2 m. Nejvyšší dovolená rychlost v místě omezení je stanovena na 80 km/h.

Ve směru na Brno je uzavřena nájezdová větev pravé poloviny MÚK Ostrovačice (EXIT 178). Pro relaci Ostrovačice (II/602) → Brno (D1) je vedena objízdná trasa dále po silnici č. II/602 ke křižovatce se silnicí č. I/23, po které je vedena dle místního dopravního značení do MÚK Kývalka (EXIT 182), odkud je umožněn nájezd na dálnici D1 ve směru Brno, Ostrava.

© 2013 Ředitelství silnic a dálnic ČR Nepřehlédněte: www.autovprotismeru.cz