Ředitelství silnic a dálnic zahajuje modernizaci pravého jízdního pásu dálnice D1 v úseku Velká Bíteš – Devět křížů

12. 8. 2016

Ředitelství silnic a dálnic upozorňuje na změnu vedení dopravy na modernizovaném úseku dálnice D1 Psáře – Soutice

22. 7. 2016

Ředitelství silnic a dálnic upozorňuje na změnu vedení dopravy na modernizovaném úseku dálnice D1 EXIT 49 Psáře – EXIT 56 Soutice. Od pondělí 25. 7. do středy 27. 7. bude doprava vedena v režimu 1+1.

Ředitelství silnic a dálnic upozorňuje, že ve dnech 12. 7. a 13. 7. bude na dálnici D1 v km 34,6 – 28,2 vedena doprava v jednom jízdním pruhu

11. 7. 2016

Ředitelství silnic a dálnic zahajuje na dálnici D1 mezi Ostrovačicemi a Kývalkou modernizaci jízdního pásu ve směru na Prahu

Ředitelství silnic a dálnic dokončilo na dálnici D1 modernizaci jízdního pásu mezi Ostrovačicemi a Kývalkou ve směru na Brno a v úterý 12. července zahajuje modernizaci jízdního pásu ve směru na Prahu.

Ředitelství silnic a dálnic zahajuje na dálnici D1 mezi Hvězdonicemi a Ostředkem modernizaci jízdního pásu ve směru na Brno

1. 7. 2016

Ředitelství silnic a dálnic dokončilo na dálnici D1 modernizaci jízdního pásu mezi Hvězdonicemi a Ostředkem ve směru na Prahu a v pondělí 4. července zahajuje modernizaci jízdního pásu ve směru na Brno. V rámci oprav dojde také k rozšíření a rekonstrukci mostu D1-035 v km 29,161. V pondělí 4. 7. a v úterý 5. 7. bude doprava v km 28 – 34 vedena z důvodu proměny dopravního značení v režimu 1+1.

Archiv aktualit

Aktuální dopravní omezení

Úsek 03, EXIT 29 Hvězdonice – EXIT 34 Ostředek

13. 7. 2016 – 31. 10. 2016 (2+2 modernizace pravého jízdního pásu)

Doprava ve směru Brno je v km cca 28,9 svedena do dvou provizorních jízdních pruhů a převedena do protisměrného pásu. V něm je vedena na konec uzavírky v km cca 34,3, kde bude převedena zpět.

Doprava ve směru Praha je v km cca 34,6 svedena do dvou provizorních jízdních pruhů, ve kterých je vedena na konec uzavírky v km cca 28,8.

Na MÚK Hvězdonice (EXIT 29) není umožněn nájezd ve směru Hvězdonice – Brno. Na MÚK Ostředek (EXIT 34) není umožněn sjezd ve směru Praha – Ostředek. Objízdné trasy jsou vyznačeny.

Úsek 06, EXIT 49 PSáře – EXIT 56 Soutice

25. 7. 2016 do 31. 10. 2016 (2+2 modernizace pravého jízdního pásu)

Doprava ve směru Brno bude v km cca 47,9 svedena do dvou provizorních jízdních pruhů a přes přejezd SDP v km 48,370 – 48,490 bude převedena do protisměrného pásu. V něm bude pokračovat až k přejezdu SDP v km 53,740 – 53,860, kde bude převedena zpět a bude pokračovat stále ve dvou provizorních jízdních pruzích na konec uzavírky v km cca 56,7.

Doprava ve směru Praha bude ve dvou provizorních jízdních pruzích převedena přes přejezd SDP v km 56,497 – 56,377 do protisměrného pásu. Pravý provizorní jízdní pruh bude převeden zpět přes přejezd SDP v km 54,830 – 54,710, levý provizorní jízdní pruh bude převeden zpět přes přejezd SDP v km 53,860 – 53,740. Dále bude doprava pokračovat stále ve dvou provizorních jízdních pruzích na konec uzavírky v km cca 48,1.

Doprava tedy bude vedena částečně v režimu 2+2 v pravém i levém pásu a částečně v režimu 2+1+1.

Na MÚK Psáře (EXIT 49) nebude umožněn sjezd ve směru Praha – Psáře a nájezd ve směru Psáře – Brno. Na MÚK Soutice (EXIT 56) nebude umožněn sjezd ve směru Brno – Soutice. Dálniční odpočívka Střechov (km cca 52 směr Brno) bude uzavřena.

Úsek 18, EXIT 134 Měřín – EXIT 141 Velké Meziříčí, západ

od 3. 6. 2016 do 31. 10. 2016 varianta 1 (2+2 modernizace pravého jízdního pásu)

Ve směru na Prahu je doprava vedena v km cca 141,885 – 133,503 ve dvou zúžených (min. 2,50 m a 3,15 m) pomocných pruzích ve vnější části pásu dálnice. Do levého pomocného pruhu je zakázán vjezd vozidlům, jejich okamžitá šířka přesahuje 2,2 m.

Ve směru na Brno je doprava vedena mezi přejezdy středního dělicího pásu v km 133,658 – 133,793 a v km 141,465 – 141,585 ve dvou zúžených (min. 2,50 m a 3,15 m) pomocných pruzích ve vnitřní části protisměrného (levého) pásu dálnice. Do levého pomocného pruhu je zakázán vjezd vozidlům, jejich okamžitá šířka přesahuje 2,2 m.

V tomto termínu je dále uzavřena

  • nájezdová větev pravé poloviny MÚK Měřín (EXIT 134), tj. větev pro dopravu Měřín (II/348) → Brno (D1), za níž je vedena objízdná trasa z obce Měřín po silnici II/602 směr Velké Meziříčí, před nímž je umožněn nájezd na MÚK Velké Meziříčí-západ (EXIT 141) na D1 směr Brno,
  • výjezdová větev pravé poloviny MÚK Velké Meziříčí-západ (EXIT 141), tj. větev pro dopravu Praha (D1) → Křižanov, Velké Meziříčí (II/602), za níž je vedena objízdná trasa dále po D1 směr Brno k následující MÚK Velké Meziříčí-východ (EXIT 146), odkud je umožněn sjezd do cílových destinací,
  • odpočívka Stránecká Zhoř, vpravo (km 138,950).

od 3. 9. 2016 do 23. 9. 2016 

V tomto termínu je mimo uzavírku dle varianty 1 dále uzavřena

  • nájezdová větev pravé poloviny MÚK Velké Meziříčí-západ (EXIT 141), tj. větev pro dopravu Velké Meziříčí (II/602) → Brno (D1), za níž je vedena objízdná trasa dále po silnici II/602 přes město Velké Meziříčí do MÚK Velké Meziříčí-východ (EXIT 146), odkud je umožněn nájezd na D1 směr Brno,
  • výjezdová větev levé poloviny MÚK Velké Meziříčí-západ (EXIT 141), tj. větev pro dopravu Brno (D1) → Velké Meziříčí (II/602), za níž je vedena objízdná trasa již z MÚK Velké Meziříčí-východ (EXIT 146) na silnici II/602, po níž je doprava vedena do cílových destinací,
  • nájezdová větev levé poloviny MÚK Velké Meziříčí-západ (EXIT 141), tj. větev pro dopravu Velké Meziříčí (II/602) → Praha (D1), za níž je vedena objízdná trasa dále po silnici II/602 a II/348 do MÚK Měřín (EXIT 134), odkud je umožněn nájezd na D1 směr Praha.

od 24. 9. 2016 do 24. 10. 2016 

V tomto termínu je mimo uzavírku dle varianty 1 dále uzavřena

  • výjezdová větev pravé poloviny MÚK Měřín (EXIT 134), tj. větev pro dopravu Praha (D1) → Měřín (II/348), za níž je vedena objízdná trasa již z MÚK Velký Beranov (EXIT 119) po silnici II/353 a II/602 do cílových destinací.

od 12. 7. 2016 do 2. 9. 2016 a od 24. 9. 2016 do 31. 10. 2016 

Doprava ve směru Brno (D1) → Velké Meziříčí (II/602) a Velké Meziříčí (II/602) → Praha (D1) bude v cca 70metrovém úseku dálničního přivaděče k MÚK Velké Meziříčí – západ (EXIT 141) řízena jednosměrně (střídavě) dle signalizačního zařízení.

Úsek 22, EXIT 162 Velká Bíteš – EXIT 168 Devět křížů 

od 13. 8. 2016, 20:00 hod. do 3. 12. 2016 (2+2 modernizace pravého jízdního pásu)

Ve směru na Prahu je od km 168,660 doprava svedena ve dvou pomocných pruzích do vnější poloviny pásu dálnice a takto pokračuje až do km 162,130, kde končí přechodné dopravní omezení. Do levého pomocného pruhu je zakázán vjezd vozidel, jejichž okamžitá šířka přesahuje 2,2 m. V km 163,430 – 163,100 je změna šířkového uspořádání (pravý pomocný pruh má šířku min. 3,0 m) a je přikázána střídavá jízda.

Ve směru na Brno je doprava převedena ve dvou zúžených pomocných pruzích přejezdem SDP v km 162,195 – 162,315 do protisměrného pásu dálnice a přejezdem SDP v km 168,260 – 168,380 je doprava svedena zpět do pravého pásu dálnice. Do levého pomocného pruhu je zakázán vjezd vozidel, jejichž okamžitá šířka přesahuje 2,2 m. V km 163,100 – 163,430 je změna šířkového uspořádání (pravý pomocný pruh má šířku min. 3,0 m) a je přikázána střídavá jízda.

Při pravém pásu dálnice (směr Brno) je uzavřena:

· nájezdová větev pravé poloviny MÚK Velká Bíteš (EXIT 162), tj. větev pro relaci Tišnov / Velká Bíteš / Náměšť n. Osl (I/37) → Brno (D1), za níž je vedena objízdná trasa z MÚK Velká Bíteš (EXIT 162) po dálnici D1 ve směru Praha k MÚK Lhotka (EXIT 153), kde je doprava svedena zpět na dálnici D1 ve směru Brno;

· výjezdová větev pravé poloviny MÚK Devět Křížů (EXIT 168), tj. větev pro relaci Praha (D1) → Domašov (D1), za níž je vedena objízdná trasa dále po dálnici D1 ve směru Brno k MÚK Ostrovačice (EXIT 178), odkud je doprava svedena na silnici II/602 do obce Ostrovačice, kde je směr cílové destinace značen dle místního dopravního značení,

· odpočívka Devět Křížů, vpravo (km 166,5).

Úsek 25, EXIT 178 Ostrovačice – EXIT 182 Kývalka

od 13. 7. 2016, 18:00 hod. do 23. 10. 2016 (2+2 modernizace levého jízdního pásu)

Ve směru na Prahu je doprava svedena ve dvou zúžených pomocných pruzích přejezdem SDP v km cca 182,185 – 182,085 do protisměrného pásu dálnice, ze kterého je přejezdem SDP v km 178,112 – 178,247 převedena zpět do levého pásu dálnice, odkud je dále vedena bez přechodného dopravního omezení. Do levého pomocného pruhu je zakázán vjezd vozidel, jejich okamžitá šířka přesahuje 2,2 m. Nejvyšší dovolená rychlost v místě omezení je stanovena na 80 km/h.

Ve směru na Brno je v km cca 177,845 doprava svedena ve dvou zúžených pomocných pruzích do oblasti pravého jízdního pruhu a zpevněné krajnice, a takto pokračuje do km cca 182,235, odkud je vedena bez přechodného dopravního omezení. Do levého pomocného pruhu je zakázán vjezd vozidel, jejich okamžitá šířka přesahuje 2,2 m. Nejvyšší dovolená rychlost v místě omezení je stanovena na 80 km/h.

Ve směru na Prahu je dále uzavřena

nájezdová větev levé poloviny MÚK Kývalka (EXIT 182), za níž je pro relaci Popůvky (II/602) → Praha (D1) vedena objízdná trasa dále po silnici č. I/23 ke křižovatce se silnicí č. II/602, po které je doprava vedena k MÚK Ostrovačice (EXIT 178), odkud je umožněn nájezd na dálnici D1 ve směru Praha;

výjezdová větev levé poloviny MÚK Ostrovačice (EXIT 178), za níž je pro relaci Brno (D1) → Ostrovačice (II/386) vedena objízdná trasa výjezdovou větví v MÚK Kývalka (EXIT 182), dále po silnici č. I/23 ke křižovatce se silnicí č. II/602, po které je doprava vedena dle přechodné a místní úpravy provozu do cílové destinace.

© 2013 Ředitelství silnic a dálnic ČR Nepřehlédněte: www.autovprotismeru.cz