Telefonní číslo bezplatné asistenční služby ŘSD:
800 280 281

Aktuální denní omezení na D1

Úsek 03, EXIT 29 Hvězdonice – EXIT 34 Ostředek

Částečná uzavírka pravého pásu, levého jízdního pruhu v km cca 29,4 – 34,4 v termínu 9. 10. 2016 – 28. 10. 2016 z důvodu rekonstrukce mostu D1-035 a modernizace dálnice.

Doprava ve směru Brno bude v km cca 28,9 svedena do dvou provizorních jízdních pruhů, v km cca 28,9 – 29,3 bude vedena v protisměrném pásu a dále bude vedena podél pracoviště až do km cca 34,4.

Částečná uzavírka levého pásu, levého jízdního pruhu v km cca 34,6 – 28,8 v termínu 12. 10. 2016 – 26. 10. 2016 z důvodu rekonstrukce mostu D1-035 a modernizace dálnice.

Doprava ve směru Praha bude v km cca 34,6 svedena do dvou provizorních jízdních pruhů, ve kterých bude vedena na konec uzavírky v km cca 28,8.

Částečná uzavírka levého pásu, pravého jízdního pruhu v km cca 34,7 – 28,8 v termínu 26. 10. 2016, 10:30 hod. – 28. 10. 2016, 21:00 hod. z důvodu přípravy dopravního značení.

Doprava ve směru Praha bude v km cca 34,7 – 28,8 vedena podél pracoviště v jednom jízdním pruhu.

Částečná uzavírka pravého pásu, střídavě levého, pravého (středního) jízdního pruhu a jízdního pruhu pro pomalá vozidla v km cca 29,3 – 34,5 v termínu 28. 10. 2016, 12:00 hod. – 30. 10. 2016, 21:00 hod. z důvodu přípravy dopravního značení.

Doprava ve směru Brno bude v km cca 29,3 – 34,5 vedena podél pracoviště v jednom provizorním jízdním pruhu.


Úsek 06, EXIT 49 PSáře – EXIT 56 Soutice

Od 25. 7. 2016 do 31. 10. 2016
(2+2 modernizace pravého jízdního pásu)

Doprava ve směru Brno bude v km cca 47,9 svedena do dvou provizorních jízdních pruhů a přes přejezd SDP v km 48,370 – 48,490 bude převedena do protisměrného pásu. V něm bude pokračovat až k přejezdu SDP v km 53,740 – 53,860, kde bude převedena zpět a bude pokračovat stále ve dvou provizorních jízdních pruzích na konec uzavírky v km cca 56,7.

Doprava ve směru Praha bude ve dvou provizorních jízdních pruzích převedena přes přejezd SDP v km 56,497 – 56,377 do protisměrného pásu. Pravý provizorní jízdní pruh bude převeden zpět přes přejezd SDP v km 54,830 – 54,710, levý provizorní jízdní pruh bude převeden zpět přes přejezd SDP v km 53,860 – 53,740. Dále bude doprava pokračovat stále ve dvou provizorních jízdních pruzích na konec uzavírky v km cca 48,1.

Doprava tedy bude vedena částečně v režimu 2+2 v pravém i levém pásu a částečně v režimu 2+1+1.

Na MÚK Psáře (EXIT 49) nebude umožněn sjezd ve směru Praha – Psáře a nájezd ve směru Psáře – Brno. Na MÚK Soutice (EXIT 56) nebude umožněn sjezd ve směru Brno – Soutice. Dálniční odpočívka Střechov (km cca 52 směr Brno) bude uzavřena.


Úsek 15, EXIT 112 Jihlava – EXIT 119 Velký Beranov

od 12. 10. 2016, 12:00 hod. do 31. 10. 2016, 18:00 hod.

Ve směru na Prahu je v km 119,855 – 112,868 doprava vedena ve dvou pomocných pruzích ve vnější části pásu dálnice.

Ve směru na Brno je levý jízdní pruh převeden přejezdem středního dělicího pásu (dále jen „SDP“) v km 112,973 – 113,093 do protisměrného pásu dálnice a přejezdem SDP v km 119,555 – 199,685 je doprava vrácena zpět do levého jízdního pruhu v pravém pásu dálnice; pravý jízdní pruh je v km 112,973 – 1193,500 veden v levém jízdním pruhu pravého pásu; v km 119,595 končí přechodné dopravní omezení.

V kolektorovém pásu pravé poloviny MÚK Jihlava (EXIT 112) je uzavřen levý jízdní pruh.

od 31. 10. 2016, 18:00 hod. do 4. 12. 2016, 12:00 hod.

Ve směru na Prahu je v km 119,855 – 112,868 doprava vedena ve dvou pomocných pruzích ve vnější části pásu dálnice.

Ve směru na Brno je levý jízdní pruh převeden přejezdem středního dělicího pásu (dále jen „SDP“) v km 112,973 – 113,093 do protisměrného pásu dálnice a přejezdem SDP v km 119,555 – 199,685 je doprava vrácena zpět do levého jízdního pruhu v pravém pásu dálnice; pravý jízdní pruh je v km 112,973 – 1193,500 veden v levém jízdním pruhu pravého pásu; v km 119,595 končí přechodné dopravní omezení.

od 4. 12. 2016, 12:00 hod. do 4. 12. 2016, 18:00 hod.

Ve směru na Prahu je v km 119,855 – 112,868 doprava vedena ve dvou pomocných pruzích ve vnější části pásu dálnice.

Ve směru na Brno je v km 112,500 – 119,700 doprava vedena v jednom (levém) jízdním pruhu.

od 4. 12. 2016, 18:00 hod. do 5. 12. 2016, 10:00 hod.

Ve směru na Prahu je v km 119,855 – 112,868 doprava vedena ve dvou pomocných pruzích ve vnější části pásu dálnice.

Ve směru na Brno je doprava vedena (s výjimkou lokálního snížení rychlosti na 80 km/h) bez přechodného dopravního omezení.

od 5. 12. 2016, 10:00 hod. do 7. 12. 2016, 10:00 hod.

Ve směru na Prahu je v km 119,995 – 112,768 doprava vedena v jednom (pravém) jízdním pruhu.

Ve směru na Brno je doprava vedena (s výjimkou lokálního snížení rychlosti na 80 km/h) bez přechodného dopravního omezení.

od 7. 12. 2016, 10:00 hod. do 9. 12. 2016, 10:00 hod.

Ve směru na Prahu je v km 120,100 – 112,818 doprava vedena v jednom (levém) jízdním pruhu.

Ve směru na Brno je doprava vedena bez přechodného dopravního omezení.


Úsek 18, EXIT 134 Měřín – EXIT 141 Velké Meziříčí, západ

Od 3. 6. 2016 do 31. 10. 2016
(2+2 modernizace pravého jízdního pásu)

Ve směru na Prahu je doprava vedena v km cca 141,885 – 133,503 ve dvou zúžených (min. 2,50 m a 3,15 m) pomocných pruzích ve vnější části pásu dálnice. Do levého pomocného pruhu je zakázán vjezd vozidlům, jejich okamžitá šířka přesahuje 2,2 m.

Ve směru na Brno je doprava vedena mezi přejezdy středního dělicího pásu v km 133,658 – 133,793 a v km 141,465 – 141,585 ve dvou zúžených (min. 2,50 m a 3,15 m) pomocných pruzích ve vnitřní části protisměrného (levého) pásu dálnice. Do levého pomocného pruhu je zakázán vjezd vozidlům, jejich okamžitá šířka přesahuje 2,2 m.

V tomto termínu je dále uzavřena

  • nájezdová větev pravé poloviny MÚK Měřín (EXIT 134), tj. větev pro dopravu Měřín (II/348) → Brno (D1), za níž je vedena objízdná trasa z obce Měřín po silnici II/602 směr Velké Meziříčí, před nímž je umožněn nájezd na MÚK Velké Meziříčí-západ (EXIT 141) na D1 směr Brno,
  • výjezdová větev pravé poloviny MÚK Velké Meziříčí-západ (EXIT 141), tj. větev pro dopravu Praha (D1) → Křižanov, Velké Meziříčí (II/602), za níž je vedena objízdná trasa dále po D1 směr Brno k následující MÚK Velké Meziříčí-východ (EXIT 146), odkud je umožněn sjezd do cílových destinací,
  • odpočívka Stránecká Zhoř, vpravo (km 138,950).

Od 24. 9. 2016 do 24. 10. 2016 

V tomto termínu je také uzavřena

  • výjezdová větev pravé poloviny MÚK Měřín (EXIT 134), tj. větev pro dopravu Praha (D1) → Měřín (II/348), za níž je vedena objízdná trasa již z MÚK Velký Beranov (EXIT 119) po silnici II/353 a II/602 do cílových destinací.

 


Úsek 22, EXIT 162 Velká Bíteš – EXIT 168 Devět křížů 

Od 13. 8. 2016, 20:00 hod. do 3. 12. 2016
(2+2 modernizace pravého jízdního pásu)

Ve směru na Prahu je od km 168,660 doprava svedena ve dvou pomocných pruzích do vnější poloviny pásu dálnice a takto pokračuje až do km 162,130, kde končí přechodné dopravní omezení. Do levého pomocného pruhu je zakázán vjezd vozidel, jejichž okamžitá šířka přesahuje 2,2 m. V km 163,430 – 163,100 je změna šířkového uspořádání (pravý pomocný pruh má šířku min. 3,0 m) a je přikázána střídavá jízda.

Ve směru na Brno je doprava převedena ve dvou zúžených pomocných pruzích přejezdem SDP v km 162,195 – 162,315 do protisměrného pásu dálnice a přejezdem SDP v km 168,260 – 168,380 je doprava svedena zpět do pravého pásu dálnice. Do levého pomocného pruhu je zakázán vjezd vozidel, jejichž okamžitá šířka přesahuje 2,2 m. V km 163,100 – 163,430 je změna šířkového uspořádání (pravý pomocný pruh má šířku min. 3,0 m) a je přikázána střídavá jízda.

Při pravém pásu dálnice (směr Brno) je uzavřena:

  • nájezdová větev pravé poloviny MÚK Velká Bíteš (EXIT 162), tj. větev pro relaci Tišnov / Velká Bíteš / Náměšť n. Osl (I/37) → Brno (D1), za níž je vedena objízdná trasa z MÚK Velká Bíteš (EXIT 162) po dálnici D1 ve směru Praha k MÚK Lhotka (EXIT 153), kde je doprava svedena zpět na dálnici D1 ve směru Brno;
  • výjezdová větev pravé poloviny MÚK Devět Křížů (EXIT 168), tj. větev pro relaci Praha (D1) → Domašov (D1), za níž je vedena objízdná trasa dále po dálnici D1 ve směru Brno k MÚK Ostrovačice (EXIT 178), odkud je doprava svedena na silnici II/602 do obce Ostrovačice, kde je směr cílové destinace značen dle místního dopravního značení,
  • odpočívka Devět Křížů, vpravo (km 166,5).

Úsek 25, EXIT 178 Ostrovačice – EXIT 182 Kývalka

od 16. 10. 2016, 15:00 hod. do 28. 10. 2016, 7:00 hod.

Ve směru na Prahu je v km 182,405 – 178,005 doprava vedena ve dvou pomocných pruzích ve vnější části vozovky.

Ve směru na Brno je v km 177,810 – 182,255 doprava vedena ve dvou pomocných pruzích ve vnější části vozovky.

Větve přilehlých mimoúrovňových křižovatek jsou otevřeny.

 

od 28. 10. 2016, 7:00 hod. do 29. 10. 2016, 7:00 hod.

Ve směru na Prahu je v km 182,645 – 177,905 doprava svedena do levého jízdního pruhu.

Ve směru na Brno je v km 177,810 – 182,255 doprava vedena ve dvou pomocných pruzích ve vnější části vozovky.

Větve přilehlých mimoúrovňových křižovatek jsou otevřeny.

 

od 29. 10. 2016, 7:00 hod. do 29. 10. 2016, 19:00 hod.

Ve směru na Prahu je v km 182,645 – 177,905 doprava svedena do levého jízdního pruhu.

Ve směru na Brno je v km 177,570 – 182,355 doprava svedena do levého jízdního pruhu.

Větve přilehlých mimoúrovňových křižovatek jsou otevřeny.

 

od 29. 10. 2016, 19:00 hod. do 30. 10. 2016, 19:00 hod.

Ve směru na Prahu je doprava vedena bez přechodného dopravního omezení.

Ve směru na Brno je v km 177,570 – 182,355 doprava svedena do levého jízdního pruhu.

Větve přilehlých mimoúrovňových křižovatek jsou otevřeny.

 

Aktuality na D1

Na modernizované úseku dálnice D1 mezi Velkou Bíteší a Devíti kříži došlo k rozsáhlému poškození cementobetonového povrchu

Na modernizované úseku dálnice D1 mezi Velkou Bíteší a Devíti kříži došlo k rozsáhlému poškození cementobetonového povrchu

Dne 13. 10. 2016 kolem 18:00 hod vjelo z neznámých důvodů osobní vozidlo do rozestavěného úseku ze…

Ředitelství silnic a dálnic dokončilo modernizaci levého jízdního pásu na dálnici D1 mezi Ostrovačicemi a Kývalkou

Ředitelství silnic a dálnic dokončilo modernizaci levého jízdního pásu na dálnici D1 mezi Ostrovačicemi a Kývalkou

Mezi Ostrovačicemi a Kývalkou již byl dokončen nový CB kryt v obou dálničních pásech. Od středy 12. 10.…

Ředitelství silnic a dálnic zahajuje práce na modernizaci dálnice D1 mezi Jihlavou a Velkým Beranovem

Ředitelství silnic a dálnic zahajuje práce na modernizaci dálnice D1 mezi Jihlavou a Velkým Beranovem

Ředitelství silnic a dálnic zahajuje práce na modernizaci dálnice D1 mezi Jihlavou a Velkým Beranovem. V současné době…

Aktuálně na Facebooku ŘSD

Aplikace pro bezpečnější dálnice

Dostat včas informaci o autě v protisměru je většinou klíčové pro minimalizaci případných následků. Informace o varovném systému: