Telefonní číslo bezplatné asistenční služby ŘSD:
800 280 281

Aktuální denní omezení na D1

Úsek 04, EXIT 34 Ostředek – EXIT 41 Šternov

Vedení dopravy:

27. 3. 2017 – 15. 4. 2017

Doprava ve směru Brno bude v km cca 33,7 svedena do dvou provizorních jízdních pruhů, ve kterých bude vedena na konec uzavírky v km cca 41,4. Doprava ve směru Praha bude v km cca 41,9 svedena do dvou provizorních jízdních pruhů. Pravý provizorní jízdní pruhu bude pokračovat podél staveniště na konec uzavírky v km cca 34,1. V km cca 38,3 – 36,8 bude zřízen provizorní jízdní pruh pro pomalá vozidla. Levý jízdní pruh bude v km cca 41,1 převeden do protisměrného pásu, v němž bude pokračovat na konec uzavírky v km cca 34,1. Doprava tedy bude vedena v režimu 2+1+1. Na MÚK Ostředek (EXIT 34) a MÚK Šternov (EXIT 41) bude umožněn sjezd a nájezd ve všech směrech.

15. 4. 2017, 9:30 hod. – 17. 4. 2017, 7:00 hod.

Doprava ve směru Praha bude v km cca 42,9 – 34,0 vedena v jednom provizorním jízdním pruhu. Na MÚK Ostředek (EXIT 34) a MÚK Šternov (EXIT 41) bude umožněn sjezd a nájezd ve všech směrech.

17. 4. 2017 – 15. 5. 2017

Doprava ve směru Brno bude v km cca 33,7 svedena do dvou provizorních jízdních pruhů, ve kterých bude vedena na konec uzavírky v km cca 41,4. Doprava ve směru Praha bude v km cca 41,9 svedena do dvou provizorních jízdních pruhů, ve kterých bude vedena do km cca 38,6. Dále bude pravý provizorní jízdní pruhu pokračovat podél staveniště na konec uzavírky v km cca 34,1. V km cca 38,3 – 36,8 bude zřízen provizorní jízdní pruh pro pomalá vozidla. Levý jízdní pruh bude v km cca 38,6 převeden do protisměrného pásu, v němž bude pokračovat na konec uzavírky v km cca 34,1. Doprava tedy bude v km cca 38,6 – 34,1 vedena v režimu 2+1+1. Na MÚK Ostředek (EXIT 34) a MÚK Šternov (EXIT 41) bude umožněn sjezd a nájezd ve všech směrech.


Úsek 06, EXIT 49 Psáře – EXIT 56 Soutice

Vedení dopravy

od 15. 3. 2017 do 30. 6. 2017

Doprava ve směru Brno bude v km cca 47,9 svedena do dvou provizorních jízdních pruhů, ve kterých bude pokračovat v režimu 2+2 až do km 56,7.

Doprava ve směru Praha bude v km cca 56,8 svedena do dvou provizorních jízdních pruhů a v km cca 56,5 bude převedena do protisměrného pásu. V něm bude vedena v režimu 2+2 až do km cca 48,4, kde bude převedena zpět a dále bude pokračovat bez omezení. Na MÚK Psáře (EXIT 49) bude umožněn sjezd a nájezd ve všech směrech, na MÚK Soutice (EXIT 56) nebude umožněn nájezd ve směru Soutice – Praha. Odpočívka Střechov ve směru Brno – Praha bude uzavřena.


Úsek 10, EXIT 75 Hořice – EXIT 81 Koberovice

Vedení dopravy:

 


Úsek 15, EXIT 112 Jihlava – EXIT 119 Velký Beranov

Vedení dopravy:

Od 8. 3. 2017, 15:30 hod. do 4. 4. 2017, 7:00 hod.

Ve směru na Prahu je v km 119,5 – 112,9 doprava vedena ve dvou pomocných pruzích ve vnější části pásu dálnice.

Ve směru na Brno je v km 112,7 – 119,7 doprava vedena ve dvou pomocných pruzích ve vnější části pásu dálnice.


Úsek 18, EXIT 134 Měřín – EXIT 141 Velké Meziříčí, západ

Vedení dopravy:

od 21. 3. 2017, 13:00 hod. do 19. 9. 2017

Ve směru na Prahu je v km 141,465 – 133,793 uzavřen levý jízdní pás a doprava je převedena přejezdy středního dělicího pásu do protisměrného pás, kde je vedena ve dvou zúžených pomocných pruzích v režimu 2 + 2.

Ve směru na Brno je doprava vedena v km 133,358 – 141,690 ve dvou pomocných pruzích v režimu 2 + 2.

V tomto termínu je dále uzavřena levá MÚK Velké Meziříčí-západ (EXIT 141); objízdná trasa je vedena po souběžné silnici II/602 v úseku od MÚK Velké Meziříčí-východ (EXIT 146) až k MÚK Měřín (EXIT 134).


Úsek 20, EXIT 146 Velké Meziříčí, východ – EXIT 153 Lhotka

Vedení dopravy:

od 18. 3. 2017, 15:00 hod. do 1. 4. 2017

Ve směru na Prahu je doprava vedena v km 147,102 – 146,682 ve dvou zúžených pomocných pruzích.

Ve směru na Brno je doprava vedena v km 146,442 – 147,425 ve dvou zúžených pomocných pruzích.

1. 4. 2017 od 8:00 hod. do 12:00 hod.

Ve směru na Prahu je doprava vedena v km 147,102 – 146,682 ve dvou zúžených pomocných pruzích.

Ve směru na Brno je doprava vedena v km 146,342 – 153,950 v levém jízdním pruhu.

1. 4. 2017 od 12:00 hod. do 13:00 hod.

Ve směru na Prahu je doprava vedena v km 147,350 – 146,600 v levém jízdním pruhu.

Ve směru na Brno je doprava vedena v km 146,342 – 153,950 v levém jízdním pruhu.

1. 4. 2017 od 13:00 hod. do 15:00 hod.

Ve směru na Prahu je doprava vedena v km 153,740 – 153,460 v levém jízdním pruhu.

Ve směru na Brno je doprava vedena v km 146,342 – 153,895 jedním pomocným pruhem v oblasti zpevněné krajnice.

od 1. 4. 2017, 15:00 hod. do 2. 4. 2017, 7:00 hod.

Ve směru na Prahu je doprava vedena ve dvou jízdních pruzích.

Ve směru na Brno je doprava vedena v km 146,342 – 153,895 jedním pomocným pruhem v oblasti zpevněné krajnice.

2. 4. 2017 od 7:00 hod. do 15:00 hod.

Ve směru na Prahu je doprava vedena v km 153,740 – 153,460 v pravém jízdním pruhu.

Ve směru na Brno je doprava vedena v km 146,342 – 153,895 jedním pomocným pruhem v oblasti zpevněné krajnice.

od 2. 4. 2017, 15:00 hod. do 3. 4. 2017, 9:00 hod.

Ve směru na Prahu je doprava vedena ve dvou jízdních pruzích.

Ve směru na Brno je doprava vedena v km 146,342 – 153,895 jedním pomocným pruhem v oblasti zpevněné krajnice.

3. 4. 2017 od 9:00 hod. do 10:30 hod.

Ve směru na Prahu je doprava vedena v km 154,020 – 146,550 v pravém jízdním pruhu.

Ve směru na Brno je doprava vedena v km 146,342 – 153,895 jedním pomocným pruhem v oblasti zpevněné krajnice.

3. 4. 2017 od 10:30 hod. do 14:00 hod.

Ve směru na Prahu je doprava vedena v km 154,020 – 146,550 v levém jízdním pruhu.

Ve směru na Brno je doprava vedena v km 146,342 – 153,895 jedním pomocným pruhem v oblasti zpevněné krajnice.

od 3. 4. 2017, 14:00 hod. do 27. 5. 2017

Ve směru na Prahu je doprava vedena v km 153,820 – 146,602 následujícím způsobem:

  • levý pomocný pruh je převeden do protisměrného pásu (pravého) dálnice,
  • pravý pomocný pruh je převeden do levého jízdního pruhu.

Ve směru na Brno je doprava vedena v km 146,442 – 153,845 ve dvou pomocných pruzích v oblasti pravého jízdního pruhu a zpevněné krajnice.

Všechny nájezdy a výjezdy v dotčených mimoúrovňových křižovatkách budou po celou dobu uzavírky zpřístupněny.


Úsek 22, EXIT 162 Velká Bíteš – EXIT 168 Devět křížů 

Vedení dopravy – modernizace levého jízdního pásu (směr Praha):

od 5. 3. 2017, 15:00 hod. do 17. 6. 2017

Ve směru na Prahu je v úseku km 168,380 – 162,157 doprava svedena do protisměrného pásu dálnice, ve kterém je vedena ve dvou zúžených jízdních pruzích.

Ve směru na Brno je v úseku km 161,970 – 168,400 uzavřen levý a část pravého jízdního pruhu a doprava je svedena do dvou zúžených jízdních pruhů ve vnější části dálničního pásu.

Při levém pásu dálnice je dále uzavřena

  • levá polovina MÚK Devět křížů (EXIT 168), tj. nájezdová i výjezdová větev,
  • výjezdová větev levé poloviny MÚK Velká Bíteš (EXIT 162),
  • odpočívka Devět křížů (km 166,7, vlevo).

Za uzavřené větve křižovatek jsou úředně stanoveny objízdné trasy.

 

Aktuality na D1

Ředitelství silnic a dálnic zahajuje 18. března modernizaci dálnice D1 v úseku Měřín – Velké Meziříčí, západ

Ředitelství silnic a dálnic zahajuje 18. března modernizaci dálnice D1 v úseku Měřín – Velké Meziříčí, západ

Ředitelství silnic a dálnic zahajuje v sobotu 18. března práce na modernizaci dálnice D1 v úseku Měřín – Velké…

Ředitelství silnic a dálnic upozorňuje na víkendovou úplnou noční uzavírku dálnice D1 mezi Jihlavou a Velkým Beranovem

Ředitelství silnic a dálnic upozorňuje na víkendovou úplnou noční uzavírku dálnice D1 mezi Jihlavou a Velkým Beranovem

Úplná uzavírka dálnice D1 proběhne v km 112 až 119 v noci ze soboty na neděli. Důvodem uzavírky je…

Ředitelství silnic a dálnic zahajuje 6. března modernizaci dálnice D1 v úseku Psáře – Soutice

Ředitelství silnic a dálnic zahajuje 6. března modernizaci dálnice D1 v úseku Psáře – Soutice

Ředitelství silnic a dálnic zahajuje v pondělí 6. března práce na modernizaci dálnice D1 v úseku Psáře - Soutice.…

Aktuálně na Facebooku ŘSD

Aplikace pro bezpečnější dálnice

Dostat včas informaci o autě v protisměru je většinou klíčové pro minimalizaci případných následků. Informace o varovném systému: